Zmiana oprocentowania pożyczki MikroStart

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległo oprocentowanie pożyczek MikroStart udzielanych przez Fundusz Pożyczkowy. Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi 5,85% . Sytuacja jest podyktowana zmianą wartości stopy bazowej dla Polski.