FAQ

faq

1. Kto może ubiegać się o pożyczkę z Funduszu?
O pożyczkę z Funduszu mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy którzy: mają siedzibę oraz prowadzą działalność na terenie województwa podlaskiego, nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych (ZUS, Urząd Skarbowy). Wartym podkreślenia jest fakt, iż o pożyczkę może ubiegać się również osoba, która rozpoczyna działalność gospodarcza lub prowadzi ją bardzo krótko. 

 

Pożyczka RPO - Dofinansowanie: Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności       Pożyczka 0% - Dofinansowanie: Rozwój Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie