FAQ

  • O pożyczkę z Funduszu mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy którzy: mają siedzibę oraz prowadzą działalność na terenie województwa podlaskiego, nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych (ZUS, Urząd Skarbowy). Wartym podkreślenia jest fakt, iż o pożyczkę może ubiegać się również osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą lub prowadzi ją bardzo krótko.

  • Otrzymane środki można przeznaczyć na wszystkie cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej np. zakup, budowę, remont środka trwałego (lokalu, maszyny, środka transportu), finansowanie majątku obrotowego w tym zakup towarów, termomodernizację przedsiębiorstwa.
  • Według regulaminu okres na rozpatrzenie wniosku wynosi do 21 dni. Staramy się jednak aby nasi Klienci jak najszybciej uzyskiwali decyzję o przyznaniu pożyczki. Najczęściej podpisanie umowy następuje w terminie od 1 do 2 tygodni od momentu złożenia kompletnej dokumentacji.
  • Tak – w przypadku pożyczki przeznaczonej na określony cel inwestycyjny. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek udokumentować poniesione wydatki.
    Nie – w przypadku pożyczki, z której środki zostaną przeznaczone na cele obrotowe.
  • Praktycznie jedyną opłatą związaną z udzieleniem pożyczki jest prowizja, która wynosi od 0% do 5% od kwoty przyznanej pożyczki. Płatność jest jednorazowa, regulowana w momencie uruchomienia środków. Kwota prowizji potrącana jest z pierwszej raty pożyczki. Dodatkowe opłaty mogą wystąpić w przypadku ustanawiania zabezpieczeń majątkowych (tj. zastawu, hipoteki).