Historia

Fundusz Pożyczkowy (FP) został utworzony w lipcu 2002r. w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Celem działania FP jest wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw.

FP udziela pożyczek mikro, małym i średnim firmom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą z terenu województwa podlaskiego.

Fundusz dysponuje kapitałem własnym w wysokości ponad 4,5 mln PLN oraz kapitałem powierzonym w ramach realizowanych projektów.

 

Pożyczka RPO - Dofinansowanie: Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności       Pożyczka 0% - Dofinansowanie: Rozwój Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie