Pożyczka MikroStart

pozyczka_mikrostart_kwadratFundusz Pożyczkowy (FP) udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie jej rozwój, wiąże się z koniecznością zapewnienia finansowania. Podmioty sektora MŚP dysponują przeważnie niskim poziomem kapitałów własnych, mają utrudniony dostep do kredytów bankowych. FP daje szansę pokonania tych barier udzielając pożyczek.

Przeznaczenie pożyczki MikroStart:

 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup, budowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych,
 • wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • kapitał obrotowy.

Warunki udzielania pożyczek MikroStart:

 • maksymalna kwota pożyczki – 200 000 PLN,
 • maksymalny okres pożyczkowy – 36 miesięcy,
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy,
 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,
 • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:
  • hipoteka,
  • poręczenie osób trzecich,
  • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
  • cesja wierzytelności,
  • zastaw rejestrowy,
  • inne przewidziane prawem zabezpieczenie,
 • prowizja od kwoty przyznanej pożyczki – od 3% do 5%,
 • oprocentowanie pożyczki zmienne – suma Stopy Lombardowej NBP i marży zależnej od oceny kredytowej.