Pożyczka RPO „0%”

Pożyczka RPO "0%"Fundusz Pożyczkowy (FP) udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego i oferowana Pożyczka RPO „0%” ma bardzo atrakcyjne warunki.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie jej rozwój, wiąże się z koniecznością zapewnienia finansowania. Podmioty sektora MŚP dysponują przeważnie niskim poziomem kapitałów własnych, mają utrudniony dostęp do kredytów bankowych. FP daje szansę pokonania tych barier udzielając pożyczek.

Pożyczka RPO „0%” jest przeznaczona na cele inwestycyjne w tym:

 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup, budowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych,
 • wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Warunki udzielania pożyczek RPO „0%”:

 • oprocentowanie pożyczki 0% w skali roku,
 • maksymalna kwota pożyczki – 750 000 PLN,
 • maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy,
 • wkład własny – 20%,
 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,
 • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:
  • hipoteka,
  • poręczenie osób trzecich,
  • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
  • cesja wierzytelności,
  • zastaw rejestrowy,
  • inne przewidziane prawem zabezpieczenie,
 • prowizja – od 1,8% do 9% (uzależniona od okresu kredytowania: 1 rok – 1,8%; 2 lata – 3,6%; 3 lata – 5,4%; 4 lata – 7,2%; 5 lat – 9,0%).