Pożyczki za 0% wciąż dostępne

Z przyjemnością informujemy, że są dostępne pożyczki za 0% z przeznaczeniem na cele inwestycyjne (zakup nieruchomości, budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, zakup maszyn i urządzeń itp.).

Od stycznia 2018r. maksymalna kwota pożyczki została podniesiona do 500 000 PLN.

Uwaga!  – mogą to być również urządzenia i maszyny używane. Nie ma wymogu innowacyjności.

Decyduje kolejność wpływu wniosków.

Pożyczki te udzielane są ze środków RPO WP.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Przedsiębiorcy którzy potrzebują środków na kapitał obrotowy mogą również skorzystać z oferty funduszu pożyczkowego PFRR. Dostępne są pożyczki do kwoty 230 tys. PLN.

Oprocentowanie ww. pożyczek jest oparte na stopie referencyjnej Komisji Europejskiej. Po więcej informacji zapraszamy tutaj.