Dofinansowania Funduszu Pożyczkowego

Realizowane projekty:

Pożyczka RPO II

projekt

Od 1 stycznia 2016r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację projektu „Start i rozwój – pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”. Na realizację ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 15 mln PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa podlaskiego.

Maksymalna kwota pożyczki to 500 tys. PLN.

Pożyczka RPO I

projektOd kwietnia 2010r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie sektora MŚP z terenu woj. podlaskiego poprzez udzielanie pożyczek". Na realizację ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 mln PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa podlaskiego.

Otrzymana dotacja pozwoliła na zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki do 500 tys. PLN.

Pożyczka RPO - Dofinansowanie: Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności       Pożyczka 0% - Dofinansowanie: Rozwój Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie