Referencje

Zapraszamy do zapoznania się z listami referencyjnymi, które wystawiły nam firmy, które skorzystały z naszych pożyczek.

Mamy nadzieję, że referencje będą przede wszystkim rekomendacją współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego.