BRAK

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

Wdrażanie innowacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Oprocentowanie 0%
 • Prowizja 0%
 • Kwota do 1 000 000 PLN
 • Do 84 miesięcy
 • Wkład własny 0% lub 5%
BRAK

Pożyczka Termomodernizacyjna

Poprawa efektywności energetycznej
 • Oprocentowanie 0%
 • Prowizja 0%
 • Kwota do 1 000 000 PLN
 • Do 120 miesięcy
 • Brak wkładu własnego
BRAK

Pożyczka MikroStart

Cele obrotowe i inwestycyjne
 • Oprocentowanie: Stopa Lombardowa NBP + marża
 • Prowizja od 3% do 5%
 • Kwota do 200 000 PLN
 • Do 36 miesięcy
 • Wkład własny od 0%

Pożyczki dla firm z województwa podlaskiego

Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR) zajmuje się udzielaniem pożyczek (kredytów) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego. Od 2002r. PFRR zapewnia dostęp do finansowania przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz takim, którzy mają problemy z uzyskaniem finansowania bankowego ze względu na niewystarczające zabezpieczenia lub brak historii kredytowej.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania zauważalny jest ciągły wzrost zainteresowania pożyczkami dla firm. Do końca 2022 roku z oferty funduszu skorzystało ponad 1200 przedsiębiorstw i udzielono pożyczek na ponad 183 mln PLN.

W celu zapewnienia przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków finansowania, Fundusz pozyskuje środki z przeznaczeniem na pożyczki dla firm z różnych źródeł. Są to zarówno środki pozyskane w ramach RPO Województwa Podlaskiego czy też Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego udostępnia podlaskim firmom pożyczki na wszelkie cele związane z prowadzoną działalnością. Środki mogą zostać przeznaczone na obrót, zakup towarów i materiałów, czy też zakup samochodów. Finansowane mogą być inwestycje, modernizacje itp.  Oferta dotyczy pożyczek do 200 tys. PLN na okres do 3 lat. Oprocentowanie oparte jest na stopie lombardowej powiększonej o marże. Prowizja jest uzależniona od okresu kredytowania.

Nabór wniosków jest ciągły. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu pełnej dokumentacji.

Kto może dostać pożyczkę (kredyt)?

Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek przedsiębiorcom w różnym stadium funkcjonowania firmy. Większość pożyczek dotyczy rozwoju lub rozpoczęcia działalności. Dzięki tym środkom powstały miejsca pracy, firmy zdobyły nowe rynki lub rozszerzyły asortyment oferowanych produktów. Wśród pożyczkobiorców dominują mikro i małe firmy które najbardziej potrzebują finansowania zewnętrznego.