Aktualna oferta pożyczek w Funduszu Pożyczkowym PFRR

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące warunków pożyczek dostępnych w Funduszu Pożyczkowym PFRR poniżej przedstawiamy aktualną ofertę.

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

Cel: wsparcie inwestycji rozwojowych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

Warunki:

 • Oprocentowanie stałe 0,5% w skali roku
 • prowizja 0%
 • do 1 000 000 PLN,
 • do 7 lat,
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy,
 • minimalny wkład własny  0%  lub  5%.

Pożyczka Termomodernizacyjna

Cel: finansowanie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej

Przeznaczenie: modernizacja energetyczna budynków

 • ocieplenie obiektu (wymiana okien i drzwi)
 • montaż energooszczędnego oświetlenia
 • przebudowa systemów grzewczych
 • instalacja systemów OZE
 • montaż instalacji do odzysku ciepła
 • energooszczędne urządzenia

Warunki:

 • do 10 lat
 • do 1 000 000 PLN
 • oprocentowanie stałe 0% w skali roku
 • prowizja 0%
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • finansowanie do 100% inwestycji – bez wkładu własnego
 • pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis

Pożyczka RPO „0%”

Cel: rozwój i inwestycyjne w MSP w tym:

 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup, budowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych,
 • wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Warunki:

 • oprocentowanie stałe 0% w skali roku,
 • do 500 000 PLN,
 • do 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • wkład własny – 20%,
 • prowizja – od 1% do 5% (uzależniona od okresu kredytowania: 1 rok – 1%; 2 lata – 2%; 3 lata – 3%; 4 lata – 4%; 5 lat – 5%).

Wszystkie ww. pożyczki wymagają zabezpieczeń.

Obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:

 • hipoteka,
 • poręczenie osób trzecich,
 • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
 • cesja wierzytelności,
 • zastaw rejestrowy,
 • inne przewidziane prawem zabezpieczenie.