Audycje dedykowane programowi Przedsiębiorcze Podlaskie

W województwie podlaskim wsparcie finansowe dostępne jest w obszarze:

  • Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe
  • Pożyczka Termomodernizacyjna

Audycja na temat pożyczek unijnych z projektu Przedsiębiorcze podlaskie dla mikro-, małych i średnich firm, osób poszukujących pracy oraz dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i TBSów.

Audycja z udziałem Pani Anny Naszkiewicz – Marszałka Województwa Podlaskiego, Pani Agnieszki Kurajew – Dyrektor Funduszu Pożyczkowego oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego a także  Szymon Cimochowski – Dyrektor Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji

Audycja dostępna na stronie: http://audytorium17.pl/pl/2018/09/19/wojewodztwo-podlaskie/

Audycja na temat pożyczek unijnych z projektu Przedsiębiorcze podlaskie na termomodernizację w mieszkalnictwie oraz na założenie własnej firmy dla osób pozostających bez pracy.

Audycja z udziałem Pani Agnieszki Rudnickiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Panem Ryszardem Nosowiczem, Prezesem Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Audycja dostępna na stronie: http://audytorium17.pl/pl/2018/09/19/wojewodztwo-podlaskie/

Audycja na temat pożyczek unijnych z projektu Przedsiębiorcze podlaskie dla przedsiębiorców.

Audycja z udziałem Pani Joanny Wardzińskiej, Wiceprezes Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Audycja dostępna na stronie: http://audytorium17.pl/pl/2018/09/19/wojewodztwo-podlaskie/