Oferta Funduszu Pożyczkowego

Fundusz Pożyczkowy (FP) udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie jej rozwój, wiąże się z koniecznością zapewnienia finansowania. Podmioty sektora MŚP dysponują przeważnie niskim poziomem kapitałów własnych, mają utrudniony dostep do kredytów bankowych. FP daje szansę pokonania tych barier udzielając pożyczek.

Pożyczka na innowacje

(wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług, procesów, innowacji organizacyjnych, marketingowych)

Pożyczka na cyfryzację

(wdrożenia rozwiązań cyfrowych w swojej działalności oraz/lub w kontaktach z odbiorcami)

 

Pożyczka na rozwój turystyki

(innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne)

Ułatwienia dostępu