Pożyczka RPO I

Pożyczka RPO I

(limit wyczerpany)

(kolejny obrót) 

Od kwietnia 2010r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie sektora MŚP z terenu woj. podlaskiego poprzez udzielanie pożyczek”. Na realizację ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 mln PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa podlaskiego.

Otrzymana dotacja pozwoliła na zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki do 500 tys. PLN.

mapa_ue