Pożyczka RPO II

Pożyczka RPO II

(limit wyczerpany)

(kolejny obrót)

Od 1 stycznia 2016r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację projektu „Start i rozwój – pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”. Na realizację ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 15 mln PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa podlaskiego.

Maksymalna kwota pożyczki to 750 tys. PLN.

mapa_ue

 

Ułatwienia dostępu