Pożyczki dla firm Bielsk Podlaski

Firmy z Bielska Podlaskiego planujące kluczowe inwestycje, a nieposiadające wystarczających środków finansowych, mogą starać się o uzyskanie kredytu dla firm. Jest on udzielany przez specjalny Fundusz Pożyczkowy, prowadzony przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. Środki udzielane w ramach kredytów pochodzą ze środków własnych fundacji, a także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Pożyczki dla firm Bielsk Podlaski

Pożyczki udzielane przez PFRR wyróżniają się oprocentowaniem znacznie niższym, niż kredyty w komercyjnych bankach. Oprocentowanie kredytów jest bowiem zależne od stopy bazowej, określanej przez KE. Dzięki temu przedsiębiorcy z Bielska Podlaskiego, a także innych podlaskich miejscowości, mogą uzyskiwać dodatkowe środki na inwestycje na bardzo korzystnych warunkach.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego świadczy usługi pożyczkowe już od 2002 roku. W tym czasie dostarczyła środków finansowych wielu firmom z województwa podlaskiego, które dzięki temu mogły podjąć się kluczowych dla ich biznesu inwestycji. Pożyczka dla firm udzielana przez Fundusz Pożyczkowy najczęściej przeznaczona jest na poszerzanie rynków zbytu, powiększanie asortymentu lub zwiększanie zatrudnienia.

Każda firma z Bielska Podlaskiego także może uzyskać tego rodzaju pomoc finansową. Kredyty z PFRR udzielane są zarówno nowym firmom, jak i tym od lat działającym na rynku. Aby uzyskać kredyt, wystarczy zgłosić się do odpowiedniego punktu fundacji w Bielsku Podlaskim.

Dane kontaktowe

Krystyna Biełach
ul. Kazimierzowska 3 lok. 2.1
17-100 Bielsk Podlaski
tel: +48 604 079 514
e-mail: bielach@pfrr.pl

Ułatwienia dostępu