Zasady współpracy

Kto może skorzystać?

Klientem FP może zostać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo z terenu województwa podlaskiego.

W jaki sposób?

Procedura udzielania pożyczek jest prosta.

W punktach poniżej prezentujemy co należy zrobić żeby uzyskać pożyczkę:

Czas?

Zgodnie z Regulaminem wniosek rozpatrywany jest w ciągu 21 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów.

Średni czas rozpatrywania wniosku wynosi do 14 dni.

Koszty?

Prowizja Funduszu wynosi od 0% do 7% od kwoty przyznanej pożyczki. Płatność jest jednorazowa, regulowana w momencie uruchomienia środków.

Kwota prowizji potrącana jest z pierwszej raty pożyczki.

Oprocentowanie wynosi od 0% do 12% w skali roku (w zależności od rodzaju pożyczki).