Realizowane projekty

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

Od września 2019 roku  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

pożyczka termomodernizacyjna

Pożyczka Termomodernizacyjna (II)

Od września 2019 roku  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. [i]

pozyczka_zero_rpo_kwadrat

Pożyczka RPO II

(kolejny obrót) Od 1 stycznia 2016r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację projektu „Start i rozwój – pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”. Na realizację ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 15 mln PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

pozyczka_zero_rpo_kwadrat

Pożyczka RPO I

(kolejny obrót)  Od kwietnia 2010r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie sektora MŚP z terenu woj. podlaskiego poprzez udzielanie pożyczek”. Na realizację ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 mln PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego