Aktualności

12/01/2018

Nabór wniosków do projektu Pożyczka Termomodernizacyjna

Fundusz Pożyczkowy PFRR rozpoczyna nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”. Na ten cel przeznaczono łącznie 14’693’877,55 PLN. Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy  efektywności energetycznej budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym.

12/01/2018

Pożyczki za 0% wciąż dostępne

Z przyjemnością informujemy, że są dostępne pożyczki za 0% z przeznaczeniem na cele inwestycyjne (zakup nieruchomości, budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, zakup maszyn i urządzeń itp.).

Od stycznia 2018r. maksymalna kwota pożyczki została podniesiona do 500 000 PLN.

Uwaga!  – mogą to być również urządzenia i maszyny używane. Nie ma wymogu innowacyjności.

12/01/2018

Zmiana oprocentowania pożyczki MikroStart

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległo oprocentowanie pożyczek MikroStart udzielanych przez Fundusz Pożyczkowy. Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi 5,85% .

24/03/2017

Zapraszamy po pożyczki dla firm

Z przyjemnością informujemy, że w 2016 roku Fundusz Pożyczkowy PFRR udzielił 84 pożyczki na kwotę prawie 17 mln PLN co daje ponad 40% wzrost w stosunku do roku 2015.

Nadal są dostępne pożyczki za 0% z przeznaczeniem na cele inwestycyjne np.: zakup nieruchomości, budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, zakup maszyn i urządzeń itp. (mogą to być również urządzenia i maszyny używane. Nie ma wymogu innowacyjności.).

20/01/2016

Pożyczki z oprocentowaniem 0% dla firm do 250 tys. PLN!!!

W związku z realizacją projektu „Start i rozwój – pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego” w ramach RPO WP informujemy, że dostępne są pożyczki z oprocentowaniem 0% udzielane na warunkach preferencyjnych w ramach pomocy de minimis.

Maksymalna kwota pożyczki to 250’000 PLN.

Środki udzielane w ramach ww. projektu mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji.

Strony

Pożyczka RPO - Dofinansowanie: Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności       Pożyczka 0% - Dofinansowanie: Rozwój Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie