Aktualności

24/03/2017

Zapraszamy po pożyczki dla firm

Z przyjemnością informujemy, że w 2016 roku Fundusz Pożyczkowy PFRR udzielił 84 pożyczki na kwotę prawie 17 mln PLN co daje ponad 40% wzrost w stosunku do roku 2015.

Nadal są dostępne pożyczki za 0% z przeznaczeniem na cele inwestycyjne np.: zakup nieruchomości, budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, zakup maszyn i urządzeń itp. (mogą to być również urządzenia i maszyny używane. Nie ma wymogu innowacyjności.).

20/01/2016

Pożyczki z oprocentowaniem 0% dla firm do 250 tys. PLN!!!

W związku z realizacją projektu „Start i rozwój – pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego” w ramach RPO WP informujemy, że dostępne są pożyczki z oprocentowaniem 0% udzielane na warunkach preferencyjnych w ramach pomocy de minimis.

Maksymalna kwota pożyczki to 250’000 PLN.

Środki udzielane w ramach ww. projektu mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji.

04/01/2016

Zmiana oprocentowania pożyczek

Informujemy, iż z dniem 01.01.2016r. zmianie uległo oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Fundusz Pożyczkowy. Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi 5,83% . Sytuacja jest podyktowana zmianą wartości stopy bazowej dla Polski.

26/10/2015

Zawieszenie naboru wniosków - "Pożyczka Globalna III"

Informujemy, że wartość wniosków które wpłynęły do PFRR w ramach projektu „Pożyczka Globalna III” (pożyczka za zero – 0% prowizji i 0% oprocentowania) przekroczyła dostępny limit.

W związku z tym zawieszamy nabór do momentu rozpatrzenia bieżących aplikacji.

Aplikacje są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu kompletnej dokumentacji.

07/09/2015

Pożyczki za 0% znów dostępne!!!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy nabór wniosków na pożyczki w ramach kolejnego Limitu Pożyczki Globalnej. Udzielamy pożyczek do 100 tys. PLN bez prowizji i odsetek! Środki udzielane są w ramach pomocy de minimis i mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji.

Ilość środków ograniczona. Decyduje kolejność wpływu wniosków.

Strony

Pożyczka RPO - Dofinansowanie: Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności       Pożyczka 0% - Dofinansowanie: Rozwój Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie