Dokumenty do pobrania

Pożyczka na Innowacje

Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług, procesów, innowacji organizacyjnych, marketingowych

Pożyczka na cyfryzację

Wsparcie inwestycji firm dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
WKRÓTCE

Pożyczka na rozwój turystyki

Wsparcie przedsięwzięć polegających na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych dla przedsiębiorstw z branży turystycznej i pokrewnych

Ułatwienia dostępu