Pożyczka na cyfryzację – nabór od 02.02.2024r.

Pożyczka na cyfyzację - banner

Fundusz Pożyczkowy (FP) udziela pożyczek na cyfryzację  przedsiębiorcom posiadającym siedzibę lub oddział w województwie podlaskim.

WARUNKI:

 • do 1 500 000 PLN
 • finansowanie wydatków brutto
 • do 7 lat
 • oprocentowanie stałe 2%
 • prowizja 0%
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa small mid-caps
 • przedsiębiorstwa mid-caps

Wsparcie otrzymają podmioty, które dążą do wdrożenia rozwiązań cyfrowych w swojej działalności oraz/lub w kontaktach z odbiorcami.

CEL:

Wsparcie inwestycji firm dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

PRZEZNACZENIE:

 • wdrażanie, rozbudowa i unowocześnienie systemów informatycznych – wspierane procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych, wspomagać będą bieżącą działalność firm (B2E)
 • cyfryzacja produkcji, procesów w przedsiębiorstwie
 • operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na TIK (e-biznes) – np. przez zakup sprzętu, oprogramowania, usług doradczych umożliwiających wprowadzenie nowej e-usługi, wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w internecie
 • zastosowanie TIK w rozwoju i poprawie efektywności działalności m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych
 • podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa (jako element inwestycji)
 • kapitał obrotowy do 50% kwoty pożyczki (przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją celu pożyczki)

Pożyczki udzielane są wyłącznie na te projekty, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone.

Jeden Pożyczkobiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki  więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość wszystkich pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 1 500 000 PLN.

W JAKI SPOSÓB?

W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją:

 • w formie papierowej: w siedzibie PFRR lub w jednym z Centrów Przedsiębiorczości PFRR w Suwałkach, Łomży, Bielsku Podlaskim, Augustowie lub Hajnówce,
 • w formie elektronicznej na adres: wniosek@pfrr.pl – podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

REGULAMIN I WZÓR UMOWY

 • Regulamin – Pożyczka na cyfryzację (pobierz)
 • Wzór umowy pożyczki na cyfryzację (pobierz)

Ułatwienia dostępu