Pożyczka na innowacje – nabór od 02.02.2024r.

Pożyczka na innowacje - banner

Fundusz Pożyczkowy (FP) udziela pożyczek przedsiębiorcom posiadającym w województwie podlaskim siedzibę lub oddział.

WARUNKI:

 • do 1 500 000 PLN
 • finansowanie wydatków brutto
 • do 7 lat
 • oprocentowanie stałe 2%[1]
 • prowizja 0%
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa small mid-caps
 • przedsiębiorstwa mid-caps

CEL:

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP oraz przedsiębiorstw small mid-caps i mid-caps poprzez wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług, procesów, innowacji organizacyjnych, marketingowych.

PRZEZNACZENIE:

Pożyczki mogą finansować Inwestycje Końcowe[2] realizowane na terenie województwa podlaskiego, w szczególności ukierunkowane na zwiększenie zaawansowania technologicznego, poziomu automatyzacji, robotyzacji i zdolności do wdrażania innowacji oraz wykorzystujących zielone technologie, GOZ[3], Przemysł 4.0[4]

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do 50% kwoty pożyczki (przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją celu pożyczki).

Pożyczki udzielane są wyłącznie na te projekty, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone.

Jeden Pożyczkobiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość wszystkich pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 1 500 000 PLN.

W JAKI SPOSÓB?

W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją:

 • w formie papierowej: w siedzibie PFRR lub w jednym z Centrów Przedsiębiorczości PFRR w Suwałkach, Łomży, Bielsku Podlaskim, Augustowie lub Hajnówce,
 • w formie elektronicznej na adres: wniosek@pfrr.pl – podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

REGULAMIN I WZÓR UMOWY

 • Regulamin – Pożyczka na innowacje (pobierz)
 • Wzór umowy pożyczki na inwestycje rozwojowe (pobierz)

 • [1] 1%  – w przypadku inwestycji produkcyjnych realizowanych w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu (RIS3)
 • [2] Inwestycja Końcowa musi się przyczynić do jej fizycznego zakończenia/uruchomienia.
 • [3] Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna (Circular Economy) to model biznesowy który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.
 • [4] Przemysł 4.0 to koncepcja nowoczesnego podejścia do produkcji, oparta na wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych i automatyzacji.

Ułatwienia dostępu