Nowość!

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

Wdrażanie innowacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Oprocentowanie 0%
 • Prowizja 0%
 • Kwota do 1 000 000 PLN
 • Do 84 miesięcy
 • Wkład własny 0% lub 5%

Pożyczka Termomodernizacyjna

Poprawa efektywności energetycznej
 • Oprocentowanie 0%
 • Prowizja 0%
 • Kwota do 1 000 000 PLN
 • Do 120 miesięcy
 • Brak wkładu własnego

Pożyczka MikroStart

Cele obrotowe i inwestycyjne
 • Oprocentowanie: Stopa Lombardowa NBP + marża
 • Prowizja od 3% do 7%
 • Kwota do 300 000 PLN
 • Do 60 miesięcy
 • Wkład własny od 0%

Pożyczki dla firm z województwa podlaskiego

Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zajmuje się udzielaniem pożyczek (kredytów) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego. Od 2002r. PFRR zapewnia dostęp do finansowania przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz takim, którzy mają problemy z uzyskaniem finansowania bankowego ze względu na niewystarczające zabezpieczenia lub brak historii kredytowej.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania zauważalny jest ciągły wzrost zainteresowania pożyczkami dla firm. Do końca 2021 roku z oferty funduszu skorzystało ponad 1100 przedsiębiorstw i udzielono pożyczek na ponad 165 mln PLN.

W celu zapewnienia przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków finansowania, Fundusz pozyskuje środki z przeznaczeniem na pożyczki dla firm z różnych źródeł. Są to zarówno środki pozyskane w ramach RPO Województwa Podlaskiego czy też Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej co pozwala na udzielanie pożyczek za 0% w ramach pomocy de minimis ale również środki własne. Przy takich pożyczkach oprocentowanie uzależnione jest od stopy bazowej KE i od dnia 01.01.2019r. roku wynosi 6,04%. Nowym bardzo atrakcyjnym produktem oferowanym przedsiębiorcom od stycznia 2018 r., jest Pożyczka Termomodernizacyjna wspierająca realizację inwestycji prowadzących do poprawy efektywności energetycznej.

W ofercie Funduszu dostępne są również pożyczki za 0% udzielane w ramach pomocy de minimis.

Kto może dostać pożyczkę (kredyt)?

Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek przedsiębiorcom w różnym stadium funkcjonowania firmy. Większość pożyczek dotyczy rozwoju lub rozpoczęcia działalności. Dzięki tym środkom powstały miejsca pracy, firmy zdobyły nowe rynki lub rozszerzyły asortyment oferowanych produktów. Wśród pożyczkobiorców dominują mikro i małe firmy które najbardziej potrzebują finansowania zewnętrznego.