OFERTA POŻYCZEK

Pożyczka na innowacje

Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług, procesów, innowacji organizacyjnych, marketingowych
 • Oprocentowanie 2%*
 • Prowizja 0%
 • Kwota do 1 500 000 PLN
 • Do 84 miesięcy
 • Wkład własny od 0%

Pożyczka na cyfryzację

Wsparcie inwestycji firm dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
 • Oprocentowanie 2%
 • Prowizja 0%
 • Kwota do 1 500 000 PLN
 • Do 84 miesięcy
 • Wkład własny od 0%

Pożyczka na rozwój turystyki

Wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych dla przedsiębiorstw z branży turystycznej i pokrewnych
 • Oprocentowanie 2%*
 • Prowizja 0%
 • Kwota do 1 000 000 PLN
 • Do 84 miesięcy
 • Wkład własny od 0%

Pożyczki dla firm z województwa podlaskiego

Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR) zajmuje się udzielaniem pożyczek (kredytów) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego. Od 2002r. PFRR zapewnia dostęp do finansowania przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz takim, którzy mają problemy z uzyskaniem finansowania bankowego ze względu na niewystarczające zabezpieczenia lub brak historii kredytowej.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania zauważalny jest ciągły wzrost zainteresowania pożyczkami dla firm. Do końca 2023 roku z oferty funduszu skorzystało ponad 1200 przedsiębiorstw i udzielono pożyczek na  200 mln PLN.

W celu zapewnienia przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków finansowania, Fundusz pozyskuje środki z przeznaczeniem na pożyczki dla firm z różnych źródeł. Są to zarówno środki pozyskane w ramach RPO Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej czy też Funduszy Europejskich dla Podlaskiego.

Nabór wniosków jest ciągły. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu pełnej dokumentacji.

Kto może dostać pożyczkę (kredyt)?

Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek przedsiębiorcom w różnym stadium funkcjonowania firmy. Większość pożyczek dotyczy rozwoju lub rozpoczęcia działalności. Dzięki tym środkom powstały miejsca pracy, firmy zdobyły nowe rynki lub rozszerzyły asortyment oferowanych produktów. Wśród pożyczkobiorców dominują mikro i małe firmy które najbardziej potrzebują finansowania zewnętrznego.

Ułatwienia dostępu