Pożyczka na rozwój turystyki – nabór od 23.02.2024r.

Pożyczka na rozwój turystyki - banner

Fundusz Pożyczkowy (FP) udziela pożyczek na rozwój turystyki na inwestycje zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej[1].

WARUNKI:

 • do 1 000 000 PLN
 • finansowanie wydatków brutto
 • do 7 lat
 • oprocentowanie stałe 2%[2]
 • prowizja 0%
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w branży turystycznej i pokrewnych[3], w szczególności w ramach następujących działów i grup PKD:

 • 55. Zakwaterowanie;
 • 56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 • 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
 • 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
 • 51.1 Transport lotniczy pasażerski;
 • 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 • 79 Działalność związana z turystyką;
 • 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki;
 • 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
 • 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana
  z kulturą;
 • 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 68 Obsługa rynku nieruchomości;
 • 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
 • 86 Opieka zdrowotna;
 • 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 47 Handel detaliczny (handel detaliczny artykułami żywnościowymi, paliwami, wyrobami alkoholowymi, tytoniem oraz odzieżą i obuwiem);
 • 77.21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 • 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
 • 10.52 Produkcja lodów;
 • 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 • 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy
  i materiałów używanych do wyplatania;
 • 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 • 32 Pozostała produkcja wyrobów;
 • 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

CEL:

Wsparcie Inwestycji Końcowych[4] wprowadzających innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne, w tym m.in. na:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

PRZEZNACZENIE:

Przedsięwzięcie finansowane pożyczką musi zostać zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej.

Inwestycja może dotyczyć m.in. następujących obszarów:

 • obiekty noclegowe,
 • obiekty gastronomiczne,
 • infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
 • infrastruktura turystyki zdrowotnej,
 • infrastruktura kultury i rozrywki,
 • transport turystyczny,
 • organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
 • ekologiczne produkty,
 • produkty regionalne i tradycyjne, w tym także wzornictwo przemysłowe,
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
 • inne inwestycje w branżach pokrewnych[3] polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Pożyczki udzielane są wyłącznie na te projekty, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone.

Jeden Pożyczkobiorca może otrzymać dwie Pożyczki.

W JAKI SPOSÓB?

W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją:

 • w formie papierowej: w siedzibie PFRR lub w jednym z Centrów Przedsiębiorczości PFRR w Suwałkach, Łomży, Bielsku Podlaskim, Augustowie lub Hajnówce,
 • w formie elektronicznej na adres: wniosek@pfrr.pl – podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

REGULAMIN I WZÓR UMOWY

 • Regulamin – Pożyczka na rozwój turystyki – (pobierz)
 • Wzór umowy pożyczki na rozwój turystyki (pobierz)

[1] Polska Wschodnia obejmuje obszar 6 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i regionalnej części województwa mazowieckiego (region statystyczny mazowiecki regionalny – NUTS-2 – to powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński, siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski)

[2] 1%  – w przypadku inwestycji komplementarnej do produktów turystycznych objętych wsparciem priorytetu 5. FEPW i/lub realizowanej przez firmę prowadzącą działalność nie dłużej niż 3 lata

[3] Branże pokrewne – wszelkiego rodzaju usługi, z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów. Będzie to np. działalność sportowa, rozrywkowa lub rekreacyjna – boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, itp.

[4] Inwestycja Końcowa musi się przyczynić do jej fizycznego zakończenia/uruchomienia.

Ułatwienia dostępu