O nas

Fundusz Pożyczkowy (FP) został utworzony w lipcu 2002r. w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Celem działania FP jest wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw.

FP udziela pożyczek mikro, małym i średnim firmom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą z terenu województwa podlaskiego.

Fundusz dysponuje kapitałem własnym w wysokości ponad 4,5 mln PLN oraz kapitałem powierzonym w ramach realizowanych projektów.

Wyniki Funduszu Pożyczkowego

Od początku działalności do grudnia 2015r. Fundusz Pożyczkowy udzielił mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom 643 pożyczek o wartości prawie 47 mln PLN.