Pożyczki dla firm z województwa podlaskiego

Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zajmuje się udzielaniem pożyczek (kredytów) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego. Od 2002r. PFRR zapewnia dostęp do finansowania przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz takim, którzy mają problemy z uzyskaniem finansowania bankowego ze względu na niewystarczające zabezpieczenia lub brak historii kredytowej.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania zauważalny jest ciągły wzrost zainteresowania pożyczkami dla firm. W 2015 roku udzielono 97 pożyczek na kwotę prawie 12 mln PLN – jest to niemal 45% wzrost wartości udzielonych pożyczek w porównania z rokiem ubiegłym. Warto wspomnieć, że od 2002 roku z oferty funduszu skorzystało 650 przedsiębiorstw i udzielono pożyczek na niemal 47 mln PLN.

W celu zapewnienia przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków finansowania, Fundusz pozyskuje środki z przeznaczeniem na pożyczki dla firm z różnych źródeł. Są to zarówno środki pozyskane w ramach RPO Województwa Podlaskiego czy też Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej co pozwala na udzielanie pożyczek za 0% w ramach pomocy de minimis ale również środki własne. Przy takich pożyczkach oprocentowanie uzależnione jest od stopy bazowej KE i od dnia 01.06.2016r.  roku wynosi 5,83%.

W ofercie Funduszu dostępne są również pożyczki za 0% udzielane w ramach pomocy de minimis.

Kto może dostać pożyczkę (kredyt)?

Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek przedsiębiorcom w różnym stadium funkcjonowania firmy. Większość pożyczek dotyczy rozwoju lub rozpoczęcia działalności. Dzięki tym środkom powstały miejsca pracy, firmy zdobyły nowe rynki lub rozszerzyły asortyment oferowanych produktów. Wśród pożyczkobiorców dominują mikro i małe firmy które najbardziej potrzebują finansowania zewnętrznego.

Pożyczka RPO - Dofinansowanie: Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności       Pożyczka 0% - Dofinansowanie: Rozwój Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie