Nabór!

Pożyczka Termomodernizacyjna

Poprawa efektywności energetycznej
 • Oprocentowanie od 0,28% do 0,56%
 • Prowizja 0%
 • Maksymalna kwota 1 000 000 PLN
 • Maksymalny okres 120 miesięcy
 • Brak wkładu własnego

Pożyczka RPO 0%

Cele inwestycyjne
 • Oprocentowanie od 0%
 • Prowizja od 1% do 5%
 • Maksymalna kwota 500 000 PLN
 • Maksymalny okres 60 miesięcy
 • Wkład własny 20%

Pożyczka MikroStart

Cele obrotowe i inwestycyjne
 • Oprocentowanie 5,85%
 • Prowizja 3%
 • Maksymalna kwota 230 000 PLN
 • Maksymalny okres 60 miesięcy
 • Wkład własny od 0%

Pożyczki dla firm z województwa podlaskiego

Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zajmuje się udzielaniem pożyczek (kredytów) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego. Od 2002r. PFRR zapewnia dostęp do finansowania przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz takim, którzy mają problemy z uzyskaniem finansowania bankowego ze względu na niewystarczające zabezpieczenia lub brak historii kredytowej.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania zauważalny jest ciągły wzrost zainteresowania pożyczkami dla firm. Do końca kwietnia 2018 roku z oferty funduszu skorzystało ponad 820 przedsiębiorstw i udzielono pożyczek na ponad 77 mln PLN.

W celu zapewnienia przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków finansowania, Fundusz pozyskuje środki z przeznaczeniem na pożyczki dla firm z różnych źródeł. Są to zarówno środki pozyskane w ramach RPO Województwa Podlaskiego czy też Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej co pozwala na udzielanie pożyczek za 0% w ramach pomocy de minimis ale również środki własne. Przy takich pożyczkach oprocentowanie uzależnione jest od stopy bazowej KE i od dnia 01.01.2018r. roku wynosi 5,85%. Nowym bardzo atrakcyjnym produktem oferowanym przedsiębiorcom od stycznia 2018 r., jest Pożyczka Termomodernizacyjna wspierająca realizację inwestycji prowadzących do poprawy efektywności energetycznej.

W ofercie Funduszu dostępne są również pożyczki za 0% udzielane w ramach pomocy de minimis.

Kto może dostać pożyczkę (kredyt)?

Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek przedsiębiorcom w różnym stadium funkcjonowania firmy. Większość pożyczek dotyczy rozwoju lub rozpoczęcia działalności. Dzięki tym środkom powstały miejsca pracy, firmy zdobyły nowe rynki lub rozszerzyły asortyment oferowanych produktów. Wśród pożyczkobiorców dominują mikro i małe firmy które najbardziej potrzebują finansowania zewnętrznego.