Potrzebujesz pieniędzy na inwestycje? Weź darmową pożyczkę

Nie są oprocentowane, nie ma prowizji i opłat za ich udzielenie, nie wymagają wkładu własnego, na dodatek są dostępne niemal od ręki. Takie pożyczki to wyjątkowa okazja m.in. dla podlaskich przedsiębiorców, spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, które chcą zainwestować w termomodernizację budynków. Są też ciekawe opcje dla rozpoczynających działalność gospodarczą i inne inwestycje w firmach. Podpowiadamy, co zrobić, by pożyczyć pieniądze na korzystnych warunkach.

Pożyczki są dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To oferta dla tych, którzy mają pomysł na inwestycję, ale brakuje im wsparcia finansowego. Chodzi o inwestycje, które uznaje się jako możliwe do wykonania, ale nie otrzymujące wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych.

Pożyczki dostępne od ręki

Finansowaniem do 100 proc. wartości inwestycji objęte mogą zostać transakcje w obszarach, w których zawodzą mechanizmy rynkowe, przede wszystkim z powodu zbyt dużego ryzyka lub braku wystarczających zabezpieczeń. Warunkiem wystarczającym do uzyskania wsparcia jest pozytywna ocena przedsięwzięcia oraz posiadanie przez odbiorcę wsparcia zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania.

– Pożyczki kierujemy do bardzo szerokiego grona odbiorców – do przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz osób bezrobotnych. To bardzo wygodna i elastyczna forma w pomocy. Banki, udzielając pożyczek, wymagają wielu zabezpieczeń, stosują surowe kryteria. U nas pożyczki są dostępne niemal od ręki – podkreśla Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Wyjątkową ofertą są kredyty termomodernizacyjne. – Mamy dwa rodzaje takich pożyczek. Obie nie są oprocentowane, nie pobieramy prowizji ani opłat za udzielenie pożyczek. Nie jest też wymagany wkład własny. Pożyczka jest więc dostępna, elastyczna, nie generuje dodatkowych kosztów. Warto z niej skorzystać, to bardzo konkurencyjna oferta na rynku – zapewnia Joanna Sarosiek.

Pieniądze na termomodernizację

Do kogo są adresowane te oferty? Różni je przede wszystkim przeznaczenie i odbiorca. W pierwszym przypadku wsparcie może uzyskać przedsiębiorca na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej w firmie, w tym na inwestycje w zakresie odnawianych źródeł energii oraz na głęboką i kompleksową modernizację energetyczną budynków. Maksymalna kwota pożyczki sięga miliona złotych, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 120 miesięcy.

Z kolei drugi kredyt jest skierowany do zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, czyli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa podlaskiego oraz towarzystw budownictwa społecznego. – Mogą je przeznaczyć na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, np. na modernizacje energetyczną budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Wyłączone z tego wsparcia są podmioty z terenu ZIT Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Łomży i Suwałk – one bowiem mogą występować o pomoc w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Maksymalnie można pożyczyć 2,5 mln zł, a spłacić – w ciągu 180 miesięcy – wyjaśnia Joanna Sarosiek.

Ile można dostać?

Jeżeli chodzi o szczegóły, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, do dyspozycji są pożyczki termomodernizacyjne dla mikro-, małych- i średnich firm na finansowanie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz na głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków. Maksymalna kwota takiej pożyczki to 1 mln zł, a maksymalny okres spłaty – 120 miesięcy. Co ważne, nie ma prowizji, nie jest też potrzebny wkład własny. Pośrednikiem jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, tel: 85 740 86 76; 85 740 86 83, e-mail: pozyczki@pfrr.pl.

Dostępne są także pożyczki termomodernizacyjne w sektorze mieszkaniowym. Przeznaczone są dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, np. modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Maksymalna kwota pożyczki to 1 mln zł, a okres spłaty – 120 miesięcy. Tu również nie ma prowizji. Pośrednikiem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, nr tel. 85 746 02 41.

Wsparcia dla inwestycji i na początek działalności

To nie wszystko. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje także pożyczki na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Są przeznaczone dla mikro- i małych przedsiębiorstw na przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług, a także na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (bez ograniczeń branżowych) na terenie województwa podlaskiego. Maksymalna kwota pożyczki to również milion zł, ale w tym przypadku okres spłaty to 60 miesięcy. Tu także nie ma prowizji. Pośrednicy to Konsorcjum ECDF S.A./Mega Sonic S.A., ul. Kościuszki 102, 16-400 Suwałki, nr tel.: 87 566 59 48, e-mail: pozyczki.podlaskie@ecdf.pl oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A, ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok, nr tel. 85 307 01 05.

Kolejna oferta to mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Są adresowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo od 30. roku życia. Te pożyczki przeznaczone są na bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowanie lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu własnego biznesu. Maksymalna wartość pożyczki to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie to 90 tys. zł. Można ją spłacać przez maksymalnie siedem lat. Pośrednikiem jest Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, aleja Legionów 141, 18-400 Łomża, nr tel.: 86 219 88 65, e-mail: farr@farr.pl.

Dane kontaktowe i przekierowania na strony poszczególnych operatorów pożyczek znajdują się na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl -> Lista Pośredników Finansowych. Wszelką pomoc w tym zakresie można otrzymać w jednym z trzech punktów informacyjnych Funduszy Europejskich: Białystok – ul. Poleska 89, tel. 8013 0 8013, Łomża – ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 86 216 33 26, Suwałki – Osiedle II 6a, tel. 87 563 02 11.


Źródło: https://bialystok.onet.pl/potrzebujesz-pieniedzy-na-inwestycje-wez-darmowa-pozyczke/p6x3ssg

Ułatwienia dostępu