Pożyczka na innowacje cz. I i cz. II

Pożyczka na innowacje - banner

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Instrument Finansowy – Pożyczka na innowacje. Projekt dofinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

W ramach projektu udzielimy przedsiębiorców preferencyjnych pożyczek. Pożyczki mogą finansować działania realizowane na terenie województwa podlaskiego, w szczególności ukierunkowane na zwiększenie zaawansowania technologicznego, poziomu automatyzacji, robotyzacji i zdolności do wdrażania innowacji oraz wykorzystujących zielone technologie, GOZ, Przemysł 4.0.

Warunki pożyczki:

  • do 1 500 000 PLN
  • finansowanie wydatków brutto
  • do 7 lat
  • procentowanie stałe 2% lub 1% – w przypadku inwestycji produkcyjnych realizowanych w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu (RIS3)
  • prowizja 0%
  • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
  • pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw small mid-caps i przedsiębiorstw mid-caps posiadających siedzibę lub odział na terenie województwa podlaskiego.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju i konkurencyjności tych podmiotów poprzez wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług, procesów, innowacji organizacyjnych, marketingowych.

Pożyczka na innowacje część I

Planujemy wsparcie co najmniej 84 przedsiębiorstw, w tym co najmniej  12 nowych przedsiębiorstw.

Wartość projektu to 31 578 947,37 PLN, a wysokość wkładu Funduszy Europejskich to 25 500 000,00 PLN.

Pożyczka na innowacje część II

Planujemy wsparcie co najmniej 56 przedsiębiorstw, w tym co najmniej  8 nowych przedsiębiorstw.

Wartość projektu 21 052 631,58 PLN, a wysokość wkładu Funduszy Europejskich to 17 000 000,00 PLN.

#FunduszeUE

loga FEdP RP UE UMWP 850x92

Ułatwienia dostępu