Pożyczka na cyfryzację

Pożyczka na cyfyzację - banner

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Instrument Finansowy – Pożyczka na cyfryzację. Projekt dofinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

W ramach projektu udzielimy przedsiębiorcom preferencyjnych pożyczek. Pożyczki mogą finansować działania realizowane na terenie województwa podlaskiego, takie jak:

 • wdrażanie , rozbudowa i unowocześnienie systemów informatycznych
 • cyfryzacja produkcji i procesów w przedsiębiorstwie;
 • operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na TIK (e-biznes)
 • zastosowanie TIK w rozwoju i poprawie efektywności działalności
 • podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa (jako element inwestycji);

Warunki pożyczki:

 • do 1 500 000 PLN
 • finansowanie wydatków brutto
 • do 7 lat
 • procentowanie stałe 2%
 • prowizja 0%
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw small mid-caps i przedsiębiorstw mid-caps posiadających siedzibę lub odział na terenie województwa podlaskiego. Wsparcie otrzymają podmioty, które dążą do wdrożenia rozwiązań cyfrowych w swojej działalności oraz/lub w kontaktach z odbiorcami.

Celem projektu jest wsparcie inwestycji firm dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Planujemy wsparcie co najmniej 12 przedsiębiorstw poprzez udzielenie Jednostkowych Pożyczek z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji, w wyniku których opracowane lub znacząco zmodernizowane usługi, produkty i procesy cyfrowe w przedsiębiorstwach zostaną udostępnione 360 użytkownikom.

Wartość projektu to  5 263 157,89 PLN, a wysokość wkładu Funduszy Europejskich to 4 250 000,00 PLN.

#FunduszeUE

loga FEdP RP UE UMWP 850x92

Ułatwienia dostępu