Pożyczka na rozwój turystyki

Pożyczka na rozwój turystyki - banner

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Pożyczka na rozwój turystyki”. Projekt dofinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
W ramach projektu udzielimy preferencyjnych pożyczek w szczególności na rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług i inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą w branży turystycznej i pokrewnych i realizują inwestycje na terenie Polski Wschodniej.

Warunki pożyczki:

  • do 1 000 000 PLN
  • finansowanie wydatków brutto
  • do 7 lat
  • oprocentowanie stałe 2% lub 1%
  • prowizja 0%
  • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
  • pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis

Celem projektu jest wsparcie inwestycji wprowadzających innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne w branży turystycznej i pokrewnych.

Planujemy wsparcie co najmniej 60 przedsiębiorstw, w tym co najmniej 18 nowych przedsiębiorstw.

Wartość projektu to 33 333 333,34 PLN, a wysokość wkładu Funduszy Europejskich to 25 500 000,00 PLN.

#FunduszeUE

FEPW_RP_UE

Ułatwienia dostępu