Pożyczka RPO „0%”

Fundusz Pożyczkowy (FP) udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie jej rozwój, wiąże się z koniecznością zapewnienia finansowania. Podmioty sektora MŚP dysponują przeważnie niskim poziomem kapitałów własnych, mają utrudniony dostep do kredytów bankowych. FP daje szansę pokonania tych barier udzielając pożyczek.

Przeznaczenie pożyczki - na cele inwestycyjne w tym:

 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup, budowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych,
 • wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Warunki udzielania pożyczek:

 • oprocentowanie pożyczki 0% w skali roku,
 • maksymalna kwota pożyczki – 500 000 PLN,
 • maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych - 6 miesięcy,
 • wkład własny - 20%,
 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,
 • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:
  • hipoteka,
  • poręczenie osób trzecich,
  • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
  • cesja wierzytelności,
  • zastaw rejestrowy,
  • inne przewidziane prawem zabezpieczenie,
 • prowizja - od 1% do 5% (uzależniona od okresu kredytowania: 1 rok – 1%; 2 lata – 2%; 3 lata – 3%; 4 lata – 4%; 5 lat – 5%).

  Dokumenty do pobrania

Pożyczka RPO - dofinansowanie z RPO WP

Pożyczka RPO - Dofinansowanie: Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności       Pożyczka 0% - Dofinansowanie: Rozwój Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie